Què és ABDV? Objectius d'ABDV Trastorns afectius de l'ànim Foro ABDV

QUÈ ÉS ABDV?

 

És una associació sense ànim de lucre, formada per persones afectades pels trastorns bipolar i depressiu i els seus familiars, que uneixen esforços en una tasca social per aconseguir una millor qualitat de vida.

 

Mitjançant l’associació es proporciona acolliment, suport i informació sobretot a les persones a les quals se’ls manifesta la malaltia per primer cop i que entren en contacte aleshores...

 

 

ACTIVITATS
 
 
"La Balança Revista"

 

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

| 21 | 22 | 23 |

"La Balança Informatiu"

 

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Per poder visualitzar les publicacions necessita Acrobat Reader. Faci click aquí per descarregar.
 

SEU SOCIAL
Casal Rogelio Soto - Despatx 3
Carrer de Campoamor, 93 - 95
08204 SABADELL (Barcelona)
Tel. 937118372
Fax 937116622
E-mail: abdv@abdv.org

Ampliar
 
TERTULIA I GRUPS D'AUTOAJUDA
Centre Cívic Sant Oleguer
C. Sol i Padrís, 93
08201 SABADELL
Telèfon 937120451
Tots els Dimarts, de 19'30h. a 21'45h.

Ampliar
Facis soci AQUÍ

LINKS D'INTERÈS
web IRBD           web GAMIAN        

web GENCAT      web AJUNTAMENT SABADELL         web La Caixa

web El Mundo Bipolar     web Bipolar Web